Portowy Zakład Techniczny (PZT) Spółka z o.o. rozpoczął swoją działalność z dniem 1 kwietnia 1995 roku. Spółka powstała w wyniku procesu restrukturyzacji oraz komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Morski Port Handlowy Gdynia. Proces restrukturyzacyjny polegał na wydzieleniu z przedsiębiorstwa państwowego obszarów działalności jednolitych funkcjonalnie i przekształceniu ich w spółki prawa handlowego.

Dział Głównego Mechanika wraz z wydziałami remontowymi: elektrycznym, mechanicznym, inżynieryjno budowlanym oraz wydziałem naprawy sprzętu zmechanizowanego stanowił trzon nowej struktury – Portowego Zakładu Technicznego Spółka z o.o. Pierwsze lata działalności Spółki (1995-2001)były intensywnym okresem głębokich zmian organizacyjnych oraz poszukiwania możliwych rynków zbytu swych usług poza tradycyjnym, wewnętrznym rynkiem portowym.

W efekcie tych zmian, do roku 2001, który można określić jako pierwszy etap transformacji Spółka zredukowała zatrudnienie o prawie 40% ( z 370 w roku 1995 do 224 w roku 2001) osiągając przy tym znaczny wzrost obrotów (z około10mln złotych w roku 1996 – pierwszym pełnym roku obrotowym do ponad 23 milionów złotych w roku 2001).

Najważniejsze, z punktu widzenia dalszego rozwoju przedsiębiorstwa okazały się udane i dobrze ocenione przez zagranicznych partnerów pierwsze kontrakty montażowe urządzeń przeładunkowych, przełomem było wygranie i zrealizowanie montażu największej w kraju suwnicy dla Stoczni Gdynia – urządzenia o nośności 1.000 ton o potężnych gabarytach. Suwnica o wymiarach – długość 150 metrów, wysokość – 126 metrów oraz wadze – około 3 tysiące ton a o nośności 1000 ton jest dobrze rozpoznawalnym obiektem architektonicznym w krajobrazie Gdyni. W tym tez czasie ukształtowały się dwa główne kierunki sprzedaży usług świadczonych przez PZT; sprzedaż usług w branży ogólnobudowlanej i pochodnych – głównie na rynek wewnętrzny Portu oraz sprzedaż usług montażowych w branżach mechanicznej i elektrycznej – głównie poza spółki grupy kapitałowej – do kontrahentów zagranicznych.

Kolejne lata przyniosły umocnienie pozycji firmy na wewnętrznym rynku portowym oraz stabilizację obrotów w tym obszarze. Wewnętrzny – portowy rynek usług ogólnobudowlanych, zarówno remontów infrastruktury oraz inwestycyjny jest rynkiem o znacznej pojemności i co niemniej ważne, jest dobrze rozpoznany przez PZT. W tym samym czasie nastąpił znaczny wzrost współpracy i obrotów z kontrahentami zagranicznymi w zakresie montaży urządzeń wielkogabarytowych, w szczególności kontenerowych urządzeń przeładunkowych.

Sukcesem firmy jest wypracowanie w tym czasie pozycji uznanego podwykonawcy montaży urządzeń dźwigowych przez dostawców sprzętu kontenerowego – światowych liderów tej branży. W latach 2004, 2005 oraz 2007 Portowy Zakład Techniczny został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Gazele Biznesu”.  W połowie 2008 roku Spólka zmieniła formę prawną na Spólkę Akcyjną. Aktualnie, tempo rozwoju współpracy, wzrost zakresu świadczonych usług i potrzeby kontrahentów zagranicznych wymagają od PZT decyzji inwestycyjnych tak aby sprostać wymaganiom rynku.