USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
» remonty magazynów
» remonty hal chłodniczych
» remonty budowli i pomieszczeń
WYBURZENIA
» wyburzanie metodą wybuchową i tradycyjną magazynów i budynków
USŁUGI TOROWO – DROGOWE
» remonty dróg i placów
» remonty i wykonywanie podtorzy kolejowych i rozjazdów
USŁUGI ELEKTRYCZNE
» wykonywanie i remonty instalacji elektrycznej w budynkach i magazynach
» wykonywanie i remonty sieci zewnętrznych
» montaż i remonty instalacji elektrycznych na urządzeniach przeładunkowych oraz sprzęcie mechanicznym
» remonty i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych