Portowy Zakład Techniczny S.A. działa na rynku od 1995 roku.

Spółka powstała w wyniku restrukturyzacji i przejęcia potencjału dawnych wydziałów zaplecza technicznego portu. Nasza działalność skoncentrowana jest na trzech głównych kierunkach usługowych:

  • kompleksowych montażach wielkogabarytowych konstrukcji stalowych  dźwigów  i suwnic
  • naprawach i remontach urządzeń przeładunkowych i transportowych
  • kompleksowych usługach budowlanych i instalacyjnych obiektów   infrastruktury portowej.
Od momentu powstania spółki, sukcesywnie zwiększamy zakres usług oraz poszerzamy krąg 
klientów notując systematyczny wzrost sprzedaży. Nasze wieloletnie doświadczenia w zakresie 
montaży kontenerowych urządzeń dźwigowych procentują w wielu prestiżowych realizacjach 
w kraju i zagranicą.

Do naszych najważniejszych osiągnięć w ostatnich latach należy zaliczyć : kompleksowy montaż wszystkich kontenerowych urządzeń przeładunkowych w najmłodszym polskim terminalu – Deepwater Container Terminal w Gdańsku (2007/2008/2011/2012) oraz uczestnictwo w modernizacji terminala kontenerowego HHLA w Hamburgu (2006/2007/2008/2011).Sprawnie przeprowadzony montaż 30 szt suwnic pracujących w cyklu automatycznym (ASC) w Abu Dhabi w 2011/2012 poskutkował kolejnym znaczącym kontraktem montażowym – 20 automatycznych suwnic ASC do terminala w Nowym Jorku. Realizacja zadania rozpocznie się w lutym 2013 i potrwa do połowy 2014 roku.

 Naszymi największymi atutami jest doskonała lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie  nabrzeża portowego, doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra techniczna,  gotowa podjąć się najtrudniejszych zadań, oraz liczne zdobyte uprawnienia i     referencje.

 Jesteśmy jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm o czym świadczy przynależność do elitarnego klubu Gazele Biznesu